POMI EXOTICI REZISTENŢI la GER, LOQUAT: Loquat ALTOIT pe gutui, pe rod (160 cm)