POMI EXOTICI REZISTENŢI la GER, NUC PECAN (altoit): PECAN Cape Fear - ALTOIT